Bregje NEI Therapie
Neuro Emotionele Integratie

Privacyverklaring Bregje NEI Therapie

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt aan door erop te klikken.
Bregje NEI Therapie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik
maakt van de diensten van Bregje NEI Therapie.
Bregje NEI Therapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw geboortedatum
- Uw e-mailadres
- De naam van uw huisarts
- Het telefoonnummer van uw huisarts
- Contactgegevens in geval van nood
- Uw IP-adres

2. Waarom Bregje NEI Therapie deze persoonsgegevens nodig heeft
Bregje NEI Therapie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Bregje NEI Therapie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit psychische hulpverlening.

3. Hoe lang Bregje NEI Therapie persoonsgegevens bewaart
Bregje NEI Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Delen met anderen
Bregje NEI Therapie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Bregje NEI Therapie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bregje NEI Therapie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Google Analytics
Bregje NEI Therapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bregje NEI Therapie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van
Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bregje NEI Therapie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Bregje NEI Therapie heeft hier geen invloed op.
Bregje NEI Therapie heeft Google geen toestemming gegeven om via Bregje NEI Therapie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@bregjeneitherapie.nl.
Bregje NEI Therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging
Bregje NEI Therapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bregje NEI Therapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bregje NEI Therapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bregje NEI Therapie op via info@bregjeneitherapie.nl.
www.bregjeneitherapie.nl is een website van Bregje NEI Therapie.

Bregje NEI Therapie is als volgt te bereiken:
Postadres en Vestigingsadres: Dorpstraat 92, 5993 AR Maasbree
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67590179
Telefoon: 0614509068
E-mailadres: info@bregjeneitherapie.nl
Website: www.bregjeneitherapie.nl

E-mailen
Bellen